Medycyna Manualna w Modelu Holistycznym to system naturolecznictwa, który uwzględnia holistyczny obraz życia człowieka oraz wpływ na jego życie zewnętrznych zmian, takich jak miejsce zamieszkania, pory roku, klimat oraz oddziaływanie tych czynników na stan wewnętrzny. System oparty jest na współczesnej wiedzy i doświadczeniu różnych systemów terapeutycznych w tym ogólnopojętej Medycyny Manualnej oraz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Wschodniej Medycyny Ludowej w nowoczesnym ujęciu , w której to wiele metod współczesnych ma swoje korzenie oraz Słowiańskim Ziołolecznictwie, nie rozdziela lecz integruje to co jest skuteczne na potrzeby pacjenta.

Medycyna Manualna w Modelu Holistycznym

JEST SWOISTĄ FILOZOFIĄ ŻYCIA, która jako narzędzi używa różnych metod służących do diagnozowania i leczenia zmian czynnościowych tkanek okołostawowych stawów kręgosłupa, kończyn, narządów wewnętrznych, centralnego i obwodowego układu nerwowego, obiegów czynnościowych. Skupia w sobie szereg technik badawczych i leczniczych stosowanych w terapii manualnej, osteopatii, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, kręgarstwie oraz innych metodach naturolecznictwa. Jego zadaniem jest odnalezienie pierwotnych przyczyn dysfunkcji organizmu, której początek może mieć w okresie okołoporodowym lub wczesnym dzieciństwie np. na wskutek przebytego urazu, infekcji, niehigienicznego trybu życia oraz długotrwałego stresu. Proces leczniczy jest oparty o bardzo szczegółową znajomość anatomii, fizjologii i neurofizjologii oraz patofizjologii. Wpływa na stan funkcjonalny systemów regulacyjnych, obiegów czynnościowych wszystkich układów w organizmie człowieka włącznie z jego sferą psychiczną i duchową. To system leczenia, który nie jest konkurencją dla medycyny klasycznej, lecz jest jej doskonałym uzupełnieniem.

Zmiana czynnościowa tkanek objawia się głównie bólem, ale także zmianie tej mogą towarzyszyć inne objawy: drętwienie, pieczenie, uczucie sztywności i inne. Należy pamiętać że zmiany te są wynikiem długoletnich przeciążeń.Ten system leczenia traktuje ciało człowieka jako nierozerwalną całość. Wynikiem takiego podejścia jest fakt, że na przykład dysfunkcja tkanek okołostawowych połączenia głowowo-szyjnego może pochodzić od struktur miednicznych. Innymi słowy bóle głowy mogą mieć ścisłą zależność na przykład z dysfunkcją stawów krzyżowo-biodrowych. Tą metodę wyróżnia bardzo silna stymulacja lecznicza struktur łącznotkankowych na drodze odruchowej, wpływamy na każdą strukturę otaczającą dysfunkcyjne tkanki takie jak naczynia krwionośne, limfatyczne, unerwienie, oponę twardą i krążenie płynu mózgowo rdzeniowego, narządy wewnętrzne, mięśnie, więzadła, powięzi np. za pomocą akupunktury, akupresury, igłoterapii, baniek próżniowych, delikatnych technik więzadłowych, powięziowych, mobilizacji i manipulacji stawowych, trzewnych, nerwowych i czaszkowych, stymulacji stref odruchowej lokomocji oraz zaleceń dietetycznych.

Terapia jest skierowana na indywidualne, całościowe – holistyczne podejście do pacjenta czego wynikiem ma być efekt leczniczy, to doskonała oferta dla sportowców, którym dokuczają dolegliwości bólowe imitujące kontuzje, oraz którzy chcą szybko powrócić do treningów po kontuzjach czy też poprawić wyniki sportowe. Holistyczne podejście terapii umożliwia pracę w bardzo trudnych przypadkach takich jak schorzenia neurologiczne typu udar mózgu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, śpiączki, Neuroborelioza, porażenia nerwów.

Grzegorz Rybczyński

Głównym celem leczenia manualnego jest przywrócenie równowagi czynnościowej, harmonii wewnętrznej organizmu, które prowadzą do osiągnięcia pełnej zgody pomiędzy naszą fizycznością a naszą emocjonalnością, sferą psychiczną. Jednym słowem terapia uruchamia wewnętrzne zasoby organizmu prowadzące do samozdrowienia. Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego.