Osteopatia w pediatrii

W terapii pediatrycznej wykorzystuje się głównie delikatne osteopatyczne techniki TERAPII CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ, OSTEOPATII WISCERALNEJ- manipulacji w obrębie narządów wewnętrznych, struktur układu nerwowego obwodowego jak i centralnego, narządu ruchu w tym systemu powięziowego oraz połączenie powyższych metod z strefami odruchowej lokomocji stosowanymi w metodzie VOJTY a także innych metod neurorozwojowych.

Przykłady zaburzeń poddawanych terapii manualnej pediatrycznej:

 • porażenie splotu barkowego
 • kręcz szyjny
 • asymetria napięcia mięśniowego
 • zwiększone lub obniżone napięcie mięśniowe
 • zniekształcenie główki i twarzoczaszki
 • niedotlenienie okołoporodowe i poporodowe
 • autyzm
 • problemy z nauką
 • częste stany zapalne zatok
 • obniżenie odporności
 • zaburzenia mowy i słuchu
 • opóźnienia rozwojowe
 • zaburzenia widzenia
 • wodogłowie
 • rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • mózgowe porażenie dziecięce