OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni państwo uprzejmie informujemy, że Administratorem Waszych danych osobowych jest Fizjomedica Rehabilitacja Ruchowa Grzegorz Rybczyński ul. Daszyńskiego 4, 64-761 Krzyż Wlkp. Gabinet Nowoczesnej Fizjoterapii i Medycyny Manualnej ul. Wojska Polskiego 73. 64-761 Krzyż Wlkp.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach ochrony zdrowia na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. oprawach pacjenta i rzecznika Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1318).

Państwa dane osobowe w tym dane o stanie zdrowia przechowywane będą przez okres wskazany w wyżej wymienionej ustawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo:

  • żądać od administratora dostępu do własnych danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonania sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).