Warsztat z manipulacji w obrębie stawów kręgosłupa, żeber i stawów obwodowych. 18 listopada 2022 . Opis poniżej.

Autorski Kurs w formie warsztatu integrujący diagnostykę, zabiegi igłoterapii – suchego igłowania, akupunktury, akupresury w Medycynie Manualnej, Osteopatii.

Aktualnie przewidziane są 3 moduły Obejmujące Diagnostykę, techniki manualne w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu – manipulacje i mobilizacje stawowe, powięziowe i trzewne, Igłoterapia, Akupunktura, punktopresura, masaż podciśnieniowy bańką próżniową, Integracja leczenia manualnego z igłowaniem i akupresurą. 4 i 5moduł zaawansowany – Integracja leczenia punktopresurą i kraniopunkturą w zaburzeniach wisceralnych i czaszkowych – moduły internistyczno neurologiczne.

Celem szkolenia jest zapoznanie z diagnostyką ułatwiającą rozpoznawanie objawów pochodzących z różnych obiegów regulacyjnych i czynnościowych organizmu, diagnostyka funkcjonalna – skupiająca się na przywróceniu funkcji.

Diagnostyka oparta na części logicznego myślenia oraz na części empirycznej często wykraczająca poza granice rozumowania logicznego.

Podczas szkolenia kładziemy szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Kursant już po ukończeniu pierwszego modułu ma możliwość prowadzenia skutecznej terapii w zaburzeniach narządu ruchu włącznie z stanami ostrymi.

Szkolenie jest skonstruowane w taki sposób, że każdy kursant może stosować techniki lecznicze zgodnie ze swoimi umiejętnościami i predyspozycjami manualnymi.

W szkoleniu mogą wziąć udział fizjoterapeuci, technicy masażyści oraz osoby zainteresowane medycyną naturalną.

Informacje dotyczące terminów, miejsca i cen pod mailem gr3©interia.pl oraz pod numerem tel. 691 929 048.

Moduł I – Skóra

I moduł szkolenia poświęcony jest szczegółowej diagnostyce oraz terapii w obrębie pierwszej warstwy jaką jest skóra. Praktyczne zastosowanie i celowana teoria.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do Medycyny Wschodu, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.
 • Teoria 5 faz – w diagnostyce i terapii.
 • Diagnoza:
  • głos
  • oglądanie
  • zapach
 • Diagnostyka z powłok brzusznych:
  • palpacja: strefy skórne
  • tętnienie aorty
  • napięcie i ból
  • węzły narządowe
 • Diagnostyka z stref odruchowych wg Heada
 • Odruchy skórno trzewne, trzewno-skórne
 • Diagnostyka z języka
 • Diagnostyka ze śladów po bańce
 • Diagnostyka z meridianów:
  • korelacja meridianów w segmentami ruchowymi kręgosłupa
  • korelacja meridianów z dysfunkcjami, w narządzie ruchu i dysfunkcjami trzewnymi
 • Zang Fu
 • Diagnostyka wg 8 zasad
 • Diagnoza stanu energetycznego organizmu
 • Ucho:
 • Badanie w obrębie ucha:
  • nerwy czaszkowe
  • kanał zewnętrzny ucha
  • aurikuloterapia
 • Zastosowanie miodu – okłady z miodu i produktów pszczelich.

Informacje dotyczące terminów, miejsca i cen pod mailem gr3©interia.pl oraz pod numerem tel. 691 929 048.

Moduł II – Kręgosłup

Program szkolenia:

 • Diagnostyka:
  • palpacja
  • testy naczyniowe
  • nerwowe
  • testy funkcjonalne
  • Korelacja szlaków anatomicznych z meridianami
 • Terapia:
  • Dermopresura
  • Igłoterapia punktów kluczowych dla dysfunkcji odkręgosłupowych
  • Mobilizacje i manipulacje stawowe – stawy kręgosłupa
  • Powiązania trzewne z bólami kręgosłupa – wisceralne równoważenie w obrębie jamy brzusznej
 • Obszary:
  • Kość klinowa, przejście C0-C1
  • Odcinek Szyjny , przjeście C/Th
  • Odcinek piersiowy, stawy żebrowo kręgowe, przejście TH/L
  • Odcinek lędźwiowy, przejście L/S
  • Kość Krzyżowa, Kość guziczna
  • Przepona, żołądek, wątroba – drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy, dwunastnica, śledziona, trzustka, jelito grube, jelito cienkie

Bardzo duża porcja wiedzy praktycznej z zakresu medycyny naturalnej.

Kursant otrzyma dyplom zaświadczający o udziale w warsztacie.

Informacje dotyczące terminów, miejsca i cen pod mailem gr3©interia.pl oraz pod numerem tel. 691 929 048.

Moduł III – Igłoterapia

Informacje dotyczące terminów, miejsca i cen pod mailem gr3©interia.pl oraz pod numerem tel. 691 929 048.

Moduł IV – Szyja i klatka piersiowa

 • Obszary:
  • Szyja – mięśnie szyi, powięzi szyi i klatki piersiowej, naczynia i nerwy w obrębie szyi
  • Obojczyki
  • Mostek, połączenia chrzęstno mostkowe, chrzęstno żebrowe, stawy żebrowo – poprzeczne, stawy żebrowo-kręgowe, łuki żeber, przepona
  • Śródpiersie

Warsztat z manipulacji w obrębie kręgosłupa i stawów obwodowych

Warsztat jednodniowy około 8 godzin jest przewidziany dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie manipulacji stawowych w obrębie kręgosłupa, żeber, stawów obwodowych.

Program jednodniowego warsztatu :

Zasady manipulacji

BHP

Szybkie badanie dysfunkcji stawowych: nasłuch, testy funkcjonalne

Badanie powłok skórnych

Szybkie testy naczyniowe

Testy nerwowe

Mobilizacje, mobilizacje z ruchem i manipulacje stawowe, techniki harmoniczne, BLT w praktyce.

Kręgosłup piersiowy

Klatka piersiowa – połączenia mostkowo – chrzęstno- żebrowe, stawy żebrowo poprzeczne, żebrowo kręgowe.

Kręgosłup lędźwiowo krzyżowy

Kręgosłup szyjny, przejście C0/C1

Stawy kończyn dolnych i górnych

Równoważenie organizmu po zabiegu.

Termin kursu : 18 listopad 2022. godzina 9.00

cena : 600 zł

Miejsce : Gabinet Medycyny Manualnej w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 73

Ilość osób : 6

Elektroakupunktura kliniczna

Autorski kurs przeznaczony, który powstał na bazie kilkunastoletniego doświadczenia z tradycyjną medycyną chińską i różnymi systemami dry needlingu , igłoterapii przeznaczony dla osób, które miały już do czynienia z igłoterapią, suchym igłowaniem i akupunkturą w innych systemach akupunktury.

Wybór aparatu do elektroakupunktury.

Wybór częstotliwości do zabiegu elektroakupunktury.

Diagnostyka:

Diagnostyka funkcjonalna

Diagnostyka wisceralna

Diagnostyka neurologiczna

Diagnostyka TMCH

Zastosowanie elektroakupunktury:

Dysfunkcje narządu ruchu.

Dysfunkcje wisceralne

Dysfunkcje neurologiczne

Terapia nerwów czaszkowych – rozwinięcie na kursie akupunktura czaszki.

Łączenie zabiegów elektroakupunktury z zabiegami wisceralnymi, terapią próżniową, moksoterapią, manipulacjami stawowymi, manipulacjami w obrębie tkanki nerwowej.

Jeśli oczekujesz gotowych protokołów leczenia jak w książce kucharskiej to szkolenie nie jest dla Ciebie.

Celem kursu jest nauczenie uczestnika rozpoznawania dysfunkcji oraz samodzielnego układania protokołu leczenia na podstawie znajomości anatomii, fizjologii, biofizyki.

Akupunktura czaszki

Seria kursów jednodniowych poświęconych Akupunkturze czaszki:

 • Akupunktura czaszki w leczeniu bólu
 • Akupunktura czaszki w leczeniu zaburzeń neurologicznych i wisceralnych
 • Elektroakupunktura w obrębie głowy: nerwy czaszkowe, ucho, mięsnie twarzy.
 • Elektroakupunktura w kosmetologii

Praktyczne zastosowanie Naturoterapii

Seria kursów przeznaczonych dla wszystkich osób, które pragną poznać tajniki naturolecznictwa na potrzeby swoje własne lub zawodowe.

 1. Kurs: Energetyczne równoważenie organizmu: BHP energetyczne, terapia czakramów, tradycyjna bioenergoterapia, kanały energetyczne, terapia wahadełkiem
 2. Kurs: aurikuloterapia- terapia dotycząca punktów odruchowych w obrębie ucha, akupunktura ucha
 3. Kurs: praktyczne zastosowanie ziół i suplementów diety
 4. Kurs: terapia próżniowa- terapia bańkami ogniowymi, próżniowymi, gumowymi
 5. Kurs: Hirudoterapia – terapia pijawkami

Na bieżąco organizuje kursy weekendowe w swoim gabinecie w Krzyżu Wlkp.
Maksymalnie 6 osób w grupie.

Informacje dotyczące terminów, miejsca i cen pod mailem gr3©interia.pl oraz pod numerem tel. 691 929 048.