Diagnoza „rwa kulszowa” wcale nie musi oznaczać, że korzeń nerwowy kręgosłupa jest uciskany przez wysunięty dysk. Czasami wystąpienie silnych bólów kręgosłupa jest spowodowane przez inne czynniki, a leczenie powinno eliminować ich przyczynę. Dlatego tak ważne jest ustalenie, jaka struktura generuje ból. – Pozorne, a rzeczywiste stany zapalne, w zespołach bólowych kręgosłupa, stawów i mięśni są często mylone. Rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma schorzeniami jest bardzo ważnym elementem w procesie planowania terapii przez terapeutę. Rzeczywista rwa kulszowa wynika z uciśnięcia korzenia nerwowego przez dysk lub jego składowe, a objawy bólowe i nie tylko bólowe pochodzą właśnie z tego ucisku. Pozorna rwa kulszowa ma pochodzenie pozakorzeniowe, a objawy bólowe do złudzenia przypominają rzeczywisty konflikt dyskowo-korzeniowy, czyli prawdziwą rwę kulszową.

Pacjenci bardzo często zgłaszają się do mnie z wynikiem rezonansu magnetycznego, w którego opisie możemy wyczytać, że taki czy inny korzeń nerwowy jest uciśnięty przez przepuklinę krążka międzykręgowego . Taki opis jedynie świadczy o zmianach dyskopatycznych i nie przesądza o tym, że objawy bólowe pochodzą od tego ucisku. W praktyce o wiele częściej obserwuje się nieaktywne konflikty dyskowo-korzeniowe, które bardzo łatwo można zdiagnozować za pomocą kilku testów manualnych. W nieaktywnym konflikcie dyskowo korzeniowym bardzo często badanie MRI (rezonans magnetyczny) wykazuje ucisk na korzeń, a objawy bólowe pochodzą z innych struktur.

Często ze zmienionych czynnościowo tkanek okołostawowych krętarza kości udowej, mięśnia biodrowego i innych. Warto podkreślić fakt, że pozorna rwa kulszowa może nieraz objawiać się dość znacznym osłabieniem mięśni. Objawy rwy kulszowej to ból odcinka L-S kręgosłupa z promieniowaniem do kończyny. Ból okolicy pośladkowo-krzyżowej. Bóle pachwiny, kości ogonowej, bóle biodra, kolana, mrowienia, zaburzenia czucia skórnego, niedowłady mięśniowe. Pozorna zmiana zapalna bardzo umiejętnie potrafi pozorować rzeczywistą zmianę zapalną i może objawiać się: bólem, podwyższoną temperaturą, zaczerwienieniem, obrzękiem, upośledzeniem funkcji. Pozorna zmiana zapalna może przyjąć wszystkie wymienione wyżej cechy lub tylko niektóre z nich. – Zasadniczym elementem odróżniającym obie postacie zapalenia jest fakt, że pozorna zmiana zapalna zareaguje na leczenie manualne typu odruchowego, a rzeczywista nie. Pozorna zmiana zapalna może dotyczyć okostnej, mięśni, ścięgien, stawów i innych struktur. Jest częstym zjawiskiem klinicznym.

Grzegorz Rybczyński